Nasza wiedza – Twój sukces!

Tworzymy zespół specjalistów, których masz na wyciągnięcie ręki. Łączymy wiedzę, doświadczenie i kreatywność, dzięki czemu współpraca z nami to gwarancja otrzymania zezwoleń, atestów oraz certyfikatów w możliwie najkrótszym terminie!

Środki Ochrony Roślin

W zakresie naszych usług znajduje się pomoc we wprowadzaniu do obrotu środków agrochemicznych.

Oferujemy pomoc w zakresie pełnej rejestracji środków ochrony roślin. Pomagamy wstępnie określić kompletność dokumentacji rejestracyjnej (DGA) oraz oceniamy szanse na uzyskanie pozytywnej oceny środka poprzez przeprowadzenie wstępnej oceny ryzyka (PRA).

Zlecamy w imieniu klienta badania oraz nadzorujemy i koordynujemy ich przebieg. Na życzenie klienta typujemy odpowiednie badania niezbędne do pozytywnej oceny preparatu, a także koordynujemy ich przebieg. W razie potrzeby jesteśmy w stanie zareagować na czas i już we wstępnej fazie wykluczyć te testy, które nie rokują pozytywnego efektu. 

Pomagamy w przygotowaniu i złożeniu pełnego wniosku rejestracyjnego zgodnie z Rozporządzeniem 1107/2009 (rejestracja strefowa i/lub narodowa, rozszerzenie zezwolenia na zastosowania/uprawy małoobszarowe, import równoległy, ocena równoważności substancji aktywnej, pozwolenie na prowadzenie badań polowych).

Specjalizujemy się w przygotowywaniu dossier dla środków ochrony roślin w nowym formacie dRR wersja 2015. W zależności od potrzeb przygotowujemy dossier w języku polskim i angielskim. By zminimalizować ryzyko negatywnej oceny, na etapie tworzenia dossier szczegółowo analizujemy wyniki wszystkich badań oraz spełnienie określonych kryteriów formalnych.

Fizykochemia i metody analityczne

Pomagamy w doborze zakresu badań dla poszczególnych form środków ochrony roślin oraz ich mieszanin (tank-mix), odpowiednich metod badawczych (OECD, EC, CIPAC itp.) i metod analitycznych oznaczania substancji aktywnej i istotnych zanieczyszczeń w poszczególnych komponentach.

Skuteczność i fitotoksyczność

W imieniu klienta planujemy, zlecamy i koordynujemy polowe badania skuteczności i fitotoksyczności środków ochrony roślin zgodnie z wytycznymi UE oraz EPPO. Pomagamy zaprojektować badania mające na celu dobór najniższej dawki skutecznej środka,  badania przetwarzania, wpływu na jakość roślin lub produktów roślinnych poddanych działaniu środka oraz wpływu na rośliny uprawiane następczo. Na życzenie klienta na podstawie wyników przygotowujemy BAD (Biological Assessment Dossier).

Toksykologia

W przypadku konieczności przeprowadzenia badań toksykologicznych pomagamy wytypować zakres koniecznych badań i odpowiednich metod badawczych. Prowadzimy modelowanie oceny ryzyka narażenia operatora, osoby postronnej, rezydenta i pracownika za pomocą modeli obliczeniowych: UKPOEM, EUROPOEM I i II, German Model, NL Model, Operator Greenhouse Model, Re-entry Lawn Model.

Pozostałości

Pomagamy zaplanować badania pozostałości środków ochrony roślin (część polowa i laboratoryjna) oraz badania wpływu pozostałości na procesy przetwarzania zgodnie z wytycznymi UE oraz EPPO. Przeprowadzamy ocenę narażenia konsumenta modelem PRIMo.

Zachowanie w środowisku

Specjalizujemy się modelowaniu przewidywanych stężeń środowiskowych substancji aktywnych i istotnych metabolitów w glebie PECs (ESCAPE, PERSAM), wodach powierzchniowych PECsw (Steps 1-2 in FOCUS, TOXSWA, MACRO, PRZM, SWAN, EVA), wodach podziemnych PECgw (PEARL, PELMO, MACRO, EXPOSIT). Wykorzystujemy również model WEBFRAM w przypadku konieczności redukcji znosu. Do wszystkich obliczeń wykorzystujemy najnowsze wersje programów.

Ekotoksykologia

W przypadku konieczności przeprowadzenia badań ekotoksykologicznych pomagamy wytypować zakres koniecznych badań i odpowiednich metod badawczych. Prowadzimy odpowiednie oceny ryzyka narażania ptaków i ssaków, organizmów i roślin wodnych, pszczół, innych niż pszczoły stawonogów, mikro i makroorganizmów glebowych, w tym dżdżownic, roślin niebędących celem działania. Wykorzystujemy wyłącznie najnowsze wytyczne do oceny ryzyka narażenia.

Wstępna ocena

Pomagamy wstępnie określić kompletność dokumentów oraz badań niezbędnych do rejestracji (DGA) oraz ocenić szanse na uzyskanie
pozytywnej opinii środka, poprzez przeprowadzenie wstępnej oceny ryzyka (PRA). Szacujemy koszty badań koniecznych do uzyskania zezwolenia oraz koszty rejestracji.

Ocena równoważności substancji aktywnej

Pomagamy również w przygotowywaniu dossier niezbędnego do oceny równoważności na Poziomie I i II, w tym zlecamy i prowadzimy nadzór nad analizą 5 partii. W przypadku konieczności oceny substancji na Poziomie II, pomagamy naszym klientom w doborze odpowiednich metod obliczeniowych (QSAR) oraz badań toksykologicznych i ekotoksykologicznych.

Projektowanie badań

Typujemy zakres danych i badań (fizykochemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych, losu i zachowania w środowisku oraz skuteczności i fitotoksyczności) niezbędnych do pozytywnej oceny środka ochrony roślin oraz zlecamy i nadzorujemy ich przebieg. Współpracujemy z renomowanym laboratoriami i firmami prowadzącymi badania rejestracyjne (Contract Research Organisation - CRO) dla środków ochrony roślin oraz ich mieszanin (tank-mix). Chętnie pomagamy w planowaniu i koordynacji również badań rozwojowych i marketingowych.

Rejestracja

W czasie trwania procesu rejestracyjnego reprezentujemy klienta przed organami rejestracyjnymi. Jeżeli zaistnieje konieczność, czynnie bierzemy udział w ocenie środka, a ewentualne wątpliwości organów rejestrujących wyjaśniamy w czasie trwania procedury.

Usługi w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o:

-  wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin (art. 33 rozporządzenia 1107/2009)
-  zmianę zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin (art. 33 rozporządzenia 1107/2009)
-  wzajemne uznanie zezwolenia (art. 40 rozporządzenia 1107/2009)
-  rozszerzenie zakresu zezwolenia na zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin (art. 51 rozporządzenia 1107/2009)
-  pozwolenie na handel równoległy (art. 52 rozporządzenia 1107/2009)
-  ocenę równoważności nowego źródła substancji aktywnej (art. 38 rozporządzenia 1107/2009)
- wydanie pozwolenia na prowadzenie doświadczeń i testów do celów badań i rozwoju związanych z uwalnianiem do środowiska środków ochrony roślin (art. 54 rozporządzenia 1107/2009)

REACH, CLP, import & eksport

Świadczymy doradztwo prawne w firmach zajmujących się wprowadzaniem na rynek substancji i mieszanin chemicznych. W ramach tej usługi:

REACH

pomagamy w identyfikacji obowiązków przedsiębiorstwa
przygotowujemy wszystkie dokumenty niezbędne do wprowadzenia substancji/mieszanin do obrotu w UE
przeprowadzamy późną rejestrację wstępną substancji
tworzymy karty charakterystyki oraz zgłaszamy je w systemie ELDIOM

CLP

pomagamy w identyfikacji obowiązków przedsiębiorstwa
klasyfikujemy/znakujemy substancje i mieszaniny
zgłaszamy klasyfikację i oznakowanie substancji do ECHA
pomagamy przygotować etykietę handlową spełniającą wymagania CLP

import & eksport

pomoc w wyszukaniu dostawców spełniających wymogi prawodawstwa UE
pomoc w wyszukaniu odbiorców produktów chemicznych w UE oraz poza jej granicami
nadzór nad transgranicznym obrotem chemikaliami zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 649/2012
przygotowanie dokumentów celnych oraz nadawanie kodów HS

Atesty i certyfikaty

Zadbaj o uznanie wśród jak największej ilości konsumentów i zdecyduj się na oznaczenie swojego produktu znakiem jakości.

Wszystkie Twoje dokumenty w jednym miejscu

W każdej chwili możesz mieć wgląd w pliki i dokumenty przygotowywane dla Ciebie. Wystarczy się zalogować na swoje indywidualne konto.

JEDNO MIEJSCE
STAŁY DOSTĘP
NIELIMITOWANY WGLĄD

Szybko i wygodnie

Kompleksowa pomoc w zarządzaniu procesem rejestracyjnym oraz wsparcie w zakresie identyfikacji i wypełniania wymogów prawnych dotyczących wprowadzania do obrotu substancji i mieszanin chemicznych.

REJESTRACJA
BADANIA
ZEZWOLENIA
DOKUMENTACJA

Pakiety

Nie radzisz sobie z przepisami dotyczącymi środków chemicznych? Nie nadążasz za szybko zmieniającym się prawodawstwem? Wykup Pakiet dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb.

Standard
Vital
Stress free
przygotowanie 2 KCH i zgłoszenie w
systemie ELDIOM
Klasyfikacja i oznakowanie
2 preparatów
Przygotowanie 1 etykiety tekstowej
Doradztwo z zakresu
spełniania obowiązków REACH i CLP

Najczęściej wybierany

Pakiet Standard plus:

REACH - 1 późna rejestracja
wstępna
Wsparcie podczas kontroli

Pakiet Vital plus:

Zgłoszenie klasyfikacji do C&L
REACH – zgłoszenie substancji do
celów PPORD oraz substancji
w wyrobach
Zgłoszenie wywozu i przywozu
chemikaliów zgodnie z
Rozporządzeniem (UE) 649/2012

EXPRESS SERVICE
Jeśli chcesz zostać obsłużony w trybie ekspresowym, to jest idealne dla Ciebie rozwiązanie.
Express Service możesz dołączyć do dowolnie wybranej usługi.

Kadra zarządzająca

Tworzymy zgrany i dynamiczny zespół. Jeśli chcesz, aby Twoja rejestracja znalazła się na kolejnym poziomie, trafiłeś we właściwe miejsce.

Ogólne informacje

Sukces naszego biznesu opiera się na połączeniu wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a także różnych światopoglądów. Mamy doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwem wprowadzającym na rynek środki ochrony roślin, produkty biobójcze, nawozy oraz inne chemikalia oraz szeroką wiedzę na temat prawodawstwa w tym zakresie. Połączenie naszych umiejętności i oczywiście wiedzy, dało początek nowej, wysoko wyspecjalizowanej firmie, która świetnie orientuje się w realiach panujących na rynku. Mamy bezpośredni kontakt z klientem i staramy się, aby zrobione zostało wszystko, co możliwe do osiągnięcia zamierzonego przez niego celu. 

Joanna Sobczyk

Business Development

Do tej pory wszystko było na Twojej głowie? Pozwól nam zająć się rozwiązywaniem Twoich problemów…

Ewa Tabor

Regulatory Affairs

Nie musisz się już obawiać, że nie dasz sobie rady z rejestracją. Z naszą pomocą wszystko stanie się dziecinnie proste…

Nasze silne strony

Specjalizujemy się w zakresie przygotowywania dokumentacji rejestracyjnej dla środków ochrony roślin, a także w zakresie doradztwa dotyczącego REACH i CLP oraz importu & eksportu substancji i mieszanin chemicznych. W trakcie swojej kariery wielokrotnie z pozytywnym efektem realizowałyśmy projekty mające na celu uzyskanie odpowiednich zezwoleń i atestów zarówno w Polsce , jak i zagranicą. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami, możesz być pewien, że będziemy koordynować Twoją rejestrację oraz nadzorować każdy jej aspekt i przyczynić się do osiągnięcia upragnionego sukcesu.

Kontakt

Esticon Sobczyk & Tabor Sp. j.
al. Jana Pawła II 25a
37-450 Stalowa Wola
Poland

NIP: 8652562024
Regon: 362 320 514

T: +48 605 344 616
T: +48 692 290 125
@: info[at]esticon.pl

Motto

"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces."

Henry Ford